czwartek, 31 marca 2016

Niedziela Palmowa

Gminne Centrum Kultury, Wójt Gminy Grębów i Parafia Grębów
jak co roku organizuje Konkurs na najpiękniejsza palmę wielkanocną.
Z naszej miejscowości w konkursie wziął udział zespół BAJKA, który
pojechał z delegacja na tą uroczystość. 
Zespół pragnie bardzo podziękować Radnym wsi Wydrza za wsparcie.