wtorek, 11 kwietnia 2017

Niedziela palmowa

Jak co roku w Niedzielę Palmową odbył się konkurs na
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Wzięły w nim udział wszystkie
zespoły działające przy Gminnym Centrum Kultury oraz
Placówki oświatowe.
Zespół Bajka także wziął udział w konkursie i zaprezentował swoją 
piękną palmę wielkanocną. 


Wydrzowianie na spotkaniu „Cztery pory roku w obrzędowości ludowej”

5 kwietnia br. zespół Wydrzowianie ponownie prezentował obrzęd Darcie pierza,
tym razem w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu na forum pod
hasłem „Cztery pory roku w obrzędowości ludowej”.
Tematyka tegorocznego forum to obrzędowość ludowa, a ściśle rzecz biorąc cztery
 pory roku i związane z nimi zwyczaje, obrzędy.

W programie Forum znalazły się: prezentacja multimedialna, scenka rodzajowa, mini wykład nt. motywu obrzędowości w literaturze na podstawie „Chłopów” W. Reymonta, przygotowanych przez młodzież pod opieką p. Moniki Kozłowskiej. Gawęda pt„Cztery pory roku - cykl życia ludowego” - pani Barbary Sroczyńskiej, instruktorki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, inscenizacja obrzędu  „Darcie pierza” - w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Wydrzowianie” - pod opieką pani Danuty Gorczycy z Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, przyśpiewki ludowe - skomponowane i zaprezentowane przez Katarzynę Bałatę  oraz    „Ludowa lista przebojów”, którą poprowadził Kacper Borowiec uczeń Zespołu Szkół.


Wydrzowianie na Spotkaniu z tradycją i kulturą lasowiacką w Nowej Dębie

31 marca br.  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie  wystąpił zespół obrzędowy „Wydrzowianie"  w ramach nowej inicjatywy dla dzieci z nowodębskich przedszkoli i szkół podstawowych - "Spotkanie z tradycją i kulturą lasowiacką”. Ma ona na celu kultywowanie, utrwalanie i przekazywanie tradycji kulturowych, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między młodymi a starszymi oraz zaszczepienie szacunku i umiłowania dla kultury ludowej. 
Dziecięca widownia z zaciekawieniem wysłuchała opowieści kierowniczki zespołu o starodawnym zwyczaju darcia pierza i związanych z nim obrzędami, z entuzjazmem wzięła czynny udział w inscenizacji. Na sali unosił się biały puch dzięki zabawie połączonej z edukacją.