STOWARZYSZENIE "KLUB SENIORA"

Działalność Klubu Seniora 

Klub Seniora  został utworzony 2012r. i obecnie zrzesza 56 członków. Uczestnikami są 
nie tylko emeryci.
Prezesem klubu był p. Marian Rak, obecnie funkcję tę przejął p. Jan Rutyna.
Głównym celem Klubu jest przełamywanie izolacji i samotności z jaką często borykają się ludzie starsi. To forma wspierania i zaspokajania wielu potrzeb osób starszych. Najważniejszą z nich jest potrzeba bycia potrzebnym. Uczestnictwo w Klubie Seniora jest dobrowolne i niezobowiązujące.
Zadaniem klubu jest:
• Kultywowanie tradycji klubowych takich jak: imieniny klubowe, powitanie i pożegnanie lata, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Święto Kobiet.
• Organizacja wycieczek krajoznawczych.
• Współpraca z GCK – pomoc w przeprowadzeniu różnych imprez edukacyjno – kulturalnych.
• Przygotowywanie krótkich przedstawień teatralnych z okazji różnych świąt okolicznościowych.

Cotygodniowe spotkania mają na celu integrować emerytów, co wpływa korzystnie na ich psychikę i zwalnia procesy starzenia. Seniorzy rozwijają swoje zainteresowania i razem z ludźmi w podobnym wieku miło spędzają czas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.